Magmatske stijene

Sanidin

Plagioklas

Kaolinit

Metamorfne stijene