Geografija za sve je projekat, koji su pokrenuli sadašnji studenti geografije i njihove kolege koji su završili studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Projekat ima za cilj da okupi geografe i da im pruži mogućnost da prezentuju široj javnosti njihova proučavanja prostora, pojava i procesa koji se u njemu konstantno dešavaju, rasprostranjenost tih pojava i procesa na Zemljinoj površini, kao i njihovim promjenama u vremenu. Ovim projektom želimo da promovišemo geografiju kao nauku, kao i da zaljubljenicima u nauku omogućimo da saznaju ono što ih interesuje brz i jednostavan način. Temama kojima ćemo se baviti su pojave, promjene i objekti u kosmosu, litosferi, atmosferi, hidrosferi, pedosferi, biosferi i antroposferi, na lokalnom, regionalnom, kontinentalnom i planetarnom nivou.

Naš vrijedni tim

photo1

Anita Petrović

dejanita@t-com.me

photo13

Pava Savićević

p.23291804@gmail.com

photo14

Ana Mijanović

 anamijanovic10@gmail.com

photo6

Jovana Bigović

jovana_bigovic@hotmail.com

photo7

Luka Barović

barovic111888@gmail.com

photo4

Goran Mastilović

goranmastilovic90@gmail.com

photo5

Ivan Mijanović (UrnGiS)

idejazelena@gmail.com

photo11

Mladen Nikčević

mmnn@t-com.me

photo8

Marko Čabarkapa

markocabarkapa92@gmail.com

photo9

Marko Drašković

draskovicm49@gmail.com

photo12

Neris Muratović

nerismuratovic2016@gmail.com

photo3

Eldin Brđanin

eldinbrdjanin95@gmail.com

photo10

Milan Pajović

photo2

Dušan Kalezić