Magmatske stijene

Sanidin

Plagioklas

Nefelin

Biotit

Geologija

Home Prouči Nauči Poduči Geologija

Ahat

Gips

Getit

Boksit

Sumpor

Mermer

Zlato

Grafit

Pirit

Dijamant

Poslednje objave