SHARE

Dubai je najmnogoljudniji grad i emirat u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a nalazi se u Perzijskom zalivu, na sjeveroistoku Ujedinjenih Arapskih Emirata. Drugi je po veličini emirat sa urbanom površinom od 3 885 km², a samo gradsko jezgro je oko 35 km². Veoma zanimljiva stvar vezana za površinu samog Dubaija jeste da se ona stalno povećava zahvaljujući ,,otimanju“ zemljišta od mora i vađenju pijeska sa morskog dna. Jedan od najfascinantnijih geografskih aspekata Dubaija je Dubai Creek, koji deli grad na dvije regije – Deira i Bur Dubai. Dubai Creek je prirodni zaliv koji je od Persijskog zaliva udaljen oko 15 km, a oko kojeg se razvijala trgovina grada.

Sa geološkog aspekta područje koje zauzima sam grad Dubai može se poistovjetiti sa geologijom Arabijskog poluostrva, uzimajući u vidu male varijacije koje su nastale usled bočnih fascijalnih promjena tokom tektonskih kretanja u geološkoj prošlosti. Tokom morske transgresije u toku gornjeg perma došlo je do taloženja debelog sloja karbonatnih stijena iznad škriljaca. Nakon permskih geoloških dešavanja došao je trijas koji je ostao zapažen po formacijama Gulailah. Ova formacija se sastoji od dolomita sa anhidritnim inkluzijama u osnovi prekrivenim škriljcima. Na kraju donje krede došlo je na području Sjevernih Emirata prekrivanja sa Nahr Umr škriljacima. Zatim je usledila poluregresivna faza uzrokujući taloženje plitkovodnih krečnjaka Mauddud iznad škriljaca Nahr Umr. Mauddud je jednolike debljine na obalnim poljima, ali se njegova debljina povećava na istoku i jugu. Nakon perioda srednje krede nastupio je period gornje krede u toku kojeg su se taložili slojevi Lafanskih škriljaca.Nakon turbulentnih geoloških dešavanja u periodu krede, na njenom samom kraju su se desila tektonska kretanja koja su dovela do značajnog tektonskog preuređenja u oblasti Dubaija. Od gornje krede do miocena, tercijarni bazen je bio glavno obeležje područja Sjevernih Emirata, osim kontinuiranog rasta planina Oman. U kasnom miocenu došlo je do ponovnih tektonskih pokreta duboko postavljenih čepova soli i zauzimanja velikih površina kopna mora, što je imalo za posledicu formiranja ostrva u Persijskom zalivu.Sam grad leži u Arabijskoj pustinji, ali mu se topografski izgled značajno razlikuje od same pustinje. Pijesak koji se sastoji većim dijelom od zdrobljenih školjki i korala je sitan, čist i bijel. Istočno od grada nalazi se obalsko područje poznato pod nazivom Sabkha i ono je prekriveno solju. Takođe, istočno od grada se nalaze dine koje zbog gvozdenog oksida u sebi imaju crvenu boju. Na zapadu se nalazi planina Hadžar koja se pruža duž granice Dubaija sa Omanom i Hatom. Lanac Zapadni Hadžar je neplodan i neravan, čiji planinski vrhovi na pojedinim mjestima dostižu do oko 1300 m nadmorske visine. Sa seizmičkog aspekta Dubai se nalazi u veoma stabilnoj zoni.Zanimljivost koja je vezana za današnja geološka dešavanja, jeste ta, da se na obali Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima vrši izgradnja najvećih svjetskih vještačkih ostrva. Tu spadaju Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, ostrva Deira i ostrva The Vorld. Stvaranje ostrva započelo je 2001. godine, ali do sada je završena samo Palm Jumeirah. Sa površinom od preko 1.380 ha (5,6 km2), Palm Jumeirah je trenutno najveće vještačko ostrvo na svjetu. Značajno je takođe istaći, da se u UAE, a naročito u Dubaiju rade veoma veliki i inovativni melioracioni projekti.

Što se klimatskih karakteristika tiče možemo reći da u Dubaiju vlada topla i suva suptropska klima. Imamo činjenicu da najsjevernija tačka na kojoj Sunce može da se pojavi tačno iznad glave u podne prolazi kroz Ujedinjene Arapske Emirate, te čini vrijeme u Dubaiju vrućim i sunčanim. U periodu od decembra do februara može da se desi da naiđu hladniji dani. Tim danima najniža temperatura vazduha se kreće od 10 do 12°C. Prosječna dnevna temperatura vazduha u zimskim mjesecima iznosi oko 25°C; u blizini obale oko 15°C, a u pustinjama i planinama oko 5°C. Relativna vlažnost vazduha se kreće oko 55%. Ljeti vrijeme u Dubaiju je veoma vruće i vlažno sa temperaturama koje se uglavnom kreću preko 40°C. Čak je zapaženo da temperatura mora ide i do 37°C, a da se relativna vlažnost vazduha penje i do 90%. Prosjek što se tiče padavina jeste 5 dana godišnje, što će reći da su padavine veoma rijetke i da se izlučuju uglavnom u zimskom dijelu godine. Kiše se obično javljaju u vidu kratkih, ali intenzivnih pljuskova i najveći dio istih se izlučiu zimskom period godine (od decembra do marta). Suvoću klime Dubija potvrđuje i činjenica da godišnje ima tek oko 100 mm padavina. Vjetrovi su u Dubaiju poznati kao ,,veoma živahni”, pogotovo oni koji duvaju u proljeće, mogu da naprave velike pješčane oluje i da prouzrokuju veoma velike problem. More u Dubaiju je dovoljno toplo za kupanje tokom cijele godine, iako temperatura vode od januara do marta pada na 23°C. Ljeti je Persijski zaliv jedno od najtoplijih mora na svijetu, a temperatura vode prelazi 30°C od juna do oktobra.

Dubai nema prirodnu rijeku ili oazu, ali ima prirodan zaton nazvan rijeka Dubai, koji je vremenom proširivan i produbljivan, te sada predstavlja siguran vodeni put i za veće teretne brodove. Od ostalih hidrografskih objekata u Dubaiju se mogu zapaziti nekoliko manjih klisura i izvora vode koji nastaju u planinama Zapadnog Hadžara.

Što se tiče biljnog svijeta na prostoru ove države egzistira veći broj vrsta: drveća, grmlja, začina i trava. Vode Dubaija predstavljaju dom za preko 300 vrsta riba, zatim meduze, korale, delfine, kitove i ajkule. Postoje i različite vrste kornjača uključujući i Hawksbill i zelenu kornjaču, koje se nalaze na listi zaštićenih životinjskih vrsta. Pomalo je začuđujuća činjenica, da iako pustinja čini veći dio teritorije Dubaija, po nekima on vrvi životom raznih oblika i veličina. Mnoge vrste imaju jedinstvene i fascinantne metode za preživljavanje u pustinjama. Što se tiče sisara egzistira više različitih vrsta iz porodica: mačaka, pasa, antilopa, zečeva, ježeva, itd. Ovdje se mogu pronaći i veći broj vrsta reptila, insekata i paukova.

Pripremio: Marko Drašković

Literatura i izvori:

Kicošev, S., Jovanović, G. i ostali (2012.): Azija regionalno geografske karakteristike; Novi Sad; Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Pralica, M. (2010.): diplomski rad: Karakteristike turističkog razvoja Dubaija; Beograd; Univerzitet Singidunum; Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (dostupno na: file:///C:/Users/Win%207/Downloads/DR%20%20Karakteristike%20turisti%C4%8Dkog%20razvoja%20Dubaija.pdf)

The Engineering Geological Characterisation of the Barzaman Formation, with reference to Coastal Dubai, UAE (dostupno na: http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/17668/1/Macklin_et_al_Barzaman.pdf?fbclid=IwAR3uEGJQnt4opCLUmxoKhBN6gaSyMtMEAd4ItESOtXxYTHyB_4pHX6uJkKc)

Insect Biodiversity and Distribution in the Dubai Desert Conservation Reserve. (dostupno na: https://www.ddcr.org/reports/full/Insect-Biodiversity-and-Distribution-in-the-DDCR.pdf?fbclid=IwAR3bCvopAXKFoiN-Q7hVzS9iwpxMU-g1VaUTBFAvqZg6qbQkY0L-kWkT_-s)

www.dubai.com

www.svetpedija.com

www.cia.gov

www.sites.google.com

www.climatestotravel.com

www.angelfire.com

www.geology.com

www.ddcr.org

www.britannica.com

www.visitdubai.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here