SHARE

Kakaricka gora (77 m.n.v.) je krečnjačko-travnato uzvišenje koji se nalazi na istoku Podgorice. Nepravilnog je oblika i sastoji se od tri povezana zatalasana uzvišenja koja predstavljaju jedinstvenu geomorfološku cjelinu.

Brdo je slabo pošumljeno. Nedaleko od naselja Omerbožovići je izvorište rijeke Ribnice.

Brdo je dobilo naziv po plemenu Kakarići (u današnjoj Albaniji postoji taj toponim). Ranije je brdo bilo pasište, a u XX vijeku (do 1982. godine) brdo je pošumljavano.

Riječ je o kraško-travnatom humu na istoku Podgorice. Ona predstavlja najistureniji dio Kučke površi koja se stepenasto spušta ka Podgoričko-skadarskoj kotlini. Sastoji se iz tri zaobljena uzvišenja koja su međusobno povezana, ali između kojih se nalaze dvije kraške uvale. Sva tri vrha nemaju jedinstven pravac pružanja. Južni vrh poprima pravac istok-zapad, središnji vrh ili Bojčin sjeveroistok-jugozapad i sjeverni vrh mada lučno zaobljen ipak se pruža pravcem istok-zapad. Kakaricka gora ima takođe zastupljene kraške oblike u reljefu kao što su: kraške uvale i vrtače. Središnje uzvišenje se zove i Bojčin na kome je bio vojni poligon JNA za gađanje. 

Pojedini Kuči ga smatraju posebnim vrhom, a jedan broj njih smatraju Bojčin dijelom Kakaricke gore. Bez obzira na ove lokalne podjele, Bojčin je geomorfološki gledano sastavni dio Kakaricke gore i isturene Kučke površi.

Na Kakarickoj gori je zastupljeno više vrsta erozija poput: kraške (korozije), pluvijalne, temperaturnog i biogenog razoravanja. Zastupljenost korozije se ogleda u postojanju kraških oblika na ovom humu poput: vrtača i dvije kraške uvale. Jačina korozije uticala je na raznovrsnost kraških oblika na terenu. Pluvijalna erozija je zastupljena kao i na ostalim humovima Podgorice. Temperaturno razoravanje je najjače ljeti. Biogeno razoravanje se ogleda u eroziji koju vrši korijenski sistem samoniklih trava, ljekovitog bilja i niskog drveća.

Hidrološki značaj Kakaricke gore ogleda se u postajanju rijeke Ribnice. „Ribnica je lijeva pritoka Morače, ima povremene izvore u selu Omerbožovići (80 m.n.v.), a od Ribničkih vrela ispod Kakaricke gore (na 50-60 m) ima stalan tok dug oko 9 km“. Rijeka se nalazi tik uz jugoistočnu i istočnu stranu brda odakle svoj tok dalje usmjerava ka Morači. Rijeka je svojim radom uravnila okolni teren. Stanovništvo uporedo koristi gradsku vodu i vodu iz rijeke Ribnice.

Na Kakarickoj gori se nalazi JU Kakaricka gora ili Centar za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnika od psihoaktivnih supstanci koji je otvoren 2008. godine.

Pripremio: Strahinja Živaljević

Literatura:

Radojičić, B. (2008): Geografija Crne Gore-Prirodna osnova, knjiga I, DANU, Podgorica.

Radojičić, B. (2015): Crna Gora-Geografski enciklopedijski leksikon, Filozofski Fakultet Nikšić, Nikšić.

Petrović, D., Manojlović, P. (2003): Geomorfologija, Univerzitet u Beogradu, Geografski Fakultet, Beograd.

Šiljegović, B. (1959): Vojna Enciklopedija, Beograd.

Prostorno-urbanistički plan Glavnog grada Podgorica, do 2025. godine (http://podgorica.me/db_files/Urbanizam/PUP/pup.pdf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here