SHARE

Brdo Ljubović (101 mnv) je hum koji se nalazi blizu centra Podgorice. Predstavlja kao i Gorica park šumu i podgoričko izletište. Sa zapadne, južne i istočne strane je okruženo naseljem Zabjelo, a sa sjevera naseljem Stara Varoš. Značaj brda mijenjao se kroz istoriju. Brdo je u XX vijeku pošumljeno kao i brdo Gorica. Na izletištu se nalazi pješačka i biciklistička staza, uređen mobilijar i zelene površine, a probijen je i savremeni put koji obuhvata najvažnije tačke za šetanje, sport i rekreaciju. Put nije dostupan motornim vozilima. Iako su humovi kupastog oblika ipak svaki od njih poprima određeni pravac, a Ljubović se pruža pravcem sjeverozapad-jugoistok.

Predstavlja kao i Gorica kupasto krečnjačko uzvišenje obraslo borovima i samoniklim vrstama trave i ljekovitog bilja.

U reljefu i pored dobre pošumljenosti štrče jasno krečnjački blokovi i to na istočnoj i sjevernoj strani uzvišenja, gdje je krečnjačka erozija (korozija) uzela najviše maha, a postoji i manja pećina na sjevernoj strani uzvišenja.

Krečnjačka osnova brda uglavnom je zamaskirana vegetacijom raznog tipa. Na reduciranje uzvišenja utiče više erozija kao što su: kraška, pluvijalna erozija kao i temperaturno razoravanje, organogeno (biogeno) razoravanje. Korozija je najjača na istočnoj i sjevernoj strani brda, gdje su vidni krečnjački blokovi izrezbareni litoklazama, ali kraški mikro oblici u reljefa još nisu razvijeni na brdu. Pošto je Podgorica humidno područje zastupljena je i pluvijalna erozija. Rječna erozija je imala većeg uticaja u prošlosti kad je Morača u ovom području nanijela debeli fluvioglacijalni materijal, dok je sada brdo prostorno udaljeno nekoliko stotina metara od same rijeke. Temperaturno razoravanje je najjače u ljetnjim mjesecima. Organogeno razoravanje uz koroziju ima najviše uticaja na aplanaciju terena. Ono se ogleda u snazi korijenskog sistema (samoniklih trava, ljekovitog bilja i zasađenih borova) koji drobi krečnjačku podlogu.

Brdo je hidrološki suvo bez nadzemnih tokova u vidu izvora ili vrela. Na vrhu brda nalazi se nekadašnja kaptaža vodovoda za Zabjelo koja je do nedavno radila.  

Pripremio: Strahinja Živaljević

Literatura:

Radojičić, B. (2008): Geografija Crne Gore-Prirodna osnova, knjiga I, DANU, Podgorica.

Radojičić, B. (2015): Crna Gora-Geografski enciklopedijski leksikon, Filozofski Fakultet Nikšić, Nikšić.

Petrović, D., Manojlović, P. (2003): Geomorfologija, Univerzitet u Beogradu, Geografski Fakultet, Beograd.

Šiljegović, B. (1959): Vojna Enciklopedija, Beograd.

Prostorno-urbanistički plan Glavnog grada Podgorica, do 2025. godine (http://podgorica.me/db_files/Urbanizam/PUP/pup.pdf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here