SHARE

Piva zauzima prostor između 42˚ 58΄ 40΄΄ i  42˚ 21΄ 45 ΄΄ s.g.š. i 18˚ 39΄ 30΄΄ i 18˚ 59΄ 50΄΄ i.g.d. Nalazi se na sjeverozapadu Crne Gore uz granicu Bosne i Hercegovine (Republike Srpske). U morfološkom pogledu pripada spoljašnjim Dinaridima odnosno durmitorsko – volujačkoj visiji. U užem regionalnom smislu može se označiti kao dio prostrane durmitorske regije kojoj pripadaju opštine Plužine, Žabljak i Šavnik odnosno krajevi Piva, Drobnjaci, Uskoci, Jezera i Šaranci. Piva je najzapadniji dio Durmitorskog područja i nekako najpitomiji i najplodniji. Sa saobraćajnog stanovišta za Pivu je najvažnija saobraćajnica koja prolazi njenom sredinom, a to je magistralni put Podgorica – Sarajevo. Kraj Piva dobio je ime po istoimenoj rijeci.

Piva ima jasne prirodne granice. Najčešće su to planinski grebeni, a samo prema sjeveru je to rijeka Tara koja je takođe jasna prirodna granica. U etničkom smislu Piva je sa istoka grebenima Durmitora odvojena od plemena Jezerci, na jugoistoku južnim ograncima Durmitora i kanjonom Komarnice je odvojena od Drobnjaka, prema jugu je grebenima Vojnika i Javorka odvojena od plemena Nikšići, dok je na jugozapadu grebenom Golije odvojena od plemena Golijani. Prema zapadu je Ledenicom, prevojem Ravno, Volujakom i Maglićem odvojena od hercegovačkih plemena Rudinjani, Kazanci i Gačani. Na sjeveru je Tarom odvojena od gornjeg Podrinja.

Istočna granica Pive počinje na Tari nizvodno od Tepaca na ulasku u relativno neprohodan kanjon Tare. Odavde uz Lice izbija na vrh Štuoca (2.240 m.n.v.). Zatim preko grebena Rbatine, Bobotovog kuka, Štita, Škrčkog ždrijela pada na Prijespu. Od Prijespe gdje presijeca put Plužine – Žabljak granica nastavlja preko Lojanika, Studene, Buručkovca, a nakon visoke površi Dragaljeva silazi na Komarnicu između sela Dubrovsko i Bezuje. Zatim granica ide uzvodno uz Komarnicu do izlaska kanjona Nevidio odnosno sastavaka sa Pridvoricom. Odatle uz litice Kite granica izlazi na Vojnik. Južna granica ide grebenom Vojnika, zatim preko Javorka izlazi na vrh Šišmana. Zapadna granica polazi od Šišmana, grebenom Golije ( Bajovo ždrijelo ) preko vrha Ledenika ( 1.883 ) pada na Ravno. Od Ravnog se granica nastavlja preko Knež strane i Vlasulje, zaobilazeći Trnovačko jezero kod Šarene lastve. Sjeverna granica počinje od Maglića odakle se spušta na prevoj Stubice preko Ulobića i Vučeva pada na sastavke Pive i Tare kod Šćepan polja. Od Šćepan polja granica se nastavlja uzvodno Tarom do Kaluđerovače u Tepcima.

Piva je podjeljena kanjonima Pive i Komarnice na Planinu pivsku i Župu pivsku. Površina Pive iznosi 896,2 km² od čega na opštinu Plužine otpada 854 km² ili 95,29%, na hatar sela Mala Crna Gora 32,3 km² ili 3,6%, a na hatar sela Kruševo 9,9 km² ili 1,11 %.

Od ukupne površine opštine Plužine, 360 km² otpada na površinu Planine pivske, a 494 km² na površinu Župe pivske. Planina pivska se proteže pravcem sjeverozapad-jugoistok na dužini od oko 40 km, a širine je 12 km. Prema popisu iz 2003. godine Planina pivska je imala 993 stanovnika, a prosječna gustina naseljenosti je 2,7 stanovnika po km².

Pripremio: Stevan Dubljević

Literatura:

Dubljević, B. (2006): Planina pivska, Draslar partner, Beograd.

Lješević, M. A. (2004): Karst Pive, CANU, Odjeljenje prirodnih nauka, Podgorica.

Radojičić, B. (2008): Geografija Crne Gore, prirodna osnova, knjiga I. DANU, Podgorica.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here