SHARE

Naselje Novi Bečej je smešteno u severoistočnom delu države, u centralnom delu A. P. Vojvodine, a u okviru Banata zauzima severozapadni položaj. Središte je istoimene opštine u kojoj se nalaze još 3 naseljena mesta (Novo Miloševo, Kumane i Bočar). Jedna je od pet opština Srednjobanatske oblasti (okruga), čiji se centar nalazi u Zrenjaninu. Geografski centar naselja presecaju koordinate 45° 35′ 43″ severne geografske širine i 20° 08′ 16″ istočne geografske dužine.

Podignut je na dodiru lesne terase (81 m), i aluvijalne ravni reke Tise (76 m). Novi Bečej se nalazi na srednjoj apsolutnoj visini od 78,5 m, najviši tereni su u severnom delu naselja. Izgrađen je na levoj obali reke Tise na 66. kilometru od njenog ušća u Dunav, te pripada grupi potiskih naselja. Pored plovnog puta reke Tise, naselje je povezano kanalskom mrežom sa Dunavom koja povezuje Bezdan i Belu Crkvu.

Atar Novog Bečeja je nepravilnog oblika. Prostire se sa obe strane Tise. To se desilo zbog odsecanja meandra Tise, pa se tako prostori koji pripadaju Novom Bečeju nalaze i na drugoj strani u Bačkoj. Jedna takva teritorija se nalazi severno od Bečeja (meandar Medenjača), a druga Biserno ostrvo koji je ograničen mrtvajom „Stara Tisa“. Ukupna površina atara naselja iznosi 283 km2, gustina naseljenosti je prema poslednjem popisu 46,5 stanovnika na km2. Graniči se sa atarom Bačkog Petrovog Sela i Novog Miloševa na severu, Bašaida i Melenaca na istoku, Kumana i Čuruga na jugu i Bačkog Gradišta i Bečeja na zapadu.

Naselje se nalazi u severozapadnom, perifernom delu opštine. Predstavlja jedino gradsko naselje u opštini, zato je i administrativni, kulturni, i privredni centar iste. Što se tiče saobraćajnog položaja, naselje se nalazi na dobroj lokaciji, jer spaja Novi Sad i Zrenjanin sa Kikindom i dalje sa Rumunijom. Ranije je sa Bačkom i ostalim delovima Vojvodine Novi Bečej bio povezan skelom preko reke Tise. Izgradnjom brane na Tisi 1977. godine, naselje je preko mosta asfaltnim putem povezano sa Bečejom, odakle se razilaze železničke pruge i asfaltni putevi prema jugozapadu ka Novom Sadu, zapadu ka Somboru i prema severu ka Senti, Horgošu i Mađarskoj. Kroz Novi Bečej prolaze državni putevi IB reda i IIA reda. Kroz sva naseljena mesta u opštini prolazi železnička pruga koja preko Pančeva, Zrenjanina i Kikinde, povezuje Beograd sa Temišvarom, a preko Subotice i sa Segedinom.

Pripremila: Fekete Renáta

Literatura:

Bajić, M. (1983): Opština Novi Bečej-Geografske monografije vojvođanskih opština. UNS, Institut za Geografiju, Novi Sad.

Obradović, D. (2011): Novi Bečej, Zemlja i ljudi: popularno naučni zbornik. br.61. Beograd: Srpsko geografsko društvo.

JP zavod za urbanizam Vojvodine (2014): Generalni plan naselja Novi Bečej. Novi Sad.

Opština Novi Bečej (2013): Strategija održivog razvoja opštine Novi Bečej (2014-2020). Novi Bečej.

www.novibecej.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here