SHARE

Hornblendi je 1789. godine ime dodijelio Abraham Gottlieb Verner, kao izvedenica iz starog nemačkog izraza „horn“ za tamne minerale koji nemaju upotrebnu vrijednost i iz riječi „blende“, što znači prevariti. Ovo je mineral koji se često javlja u prirodi, i ima najveći značaj kao petrogeni mineral. Sastav mu je kalcijsko – magnezijsko grožđeviti silikat sa aluminijumom i sa vodom.

Hornblenda nastaje uglavnom pirogeno ili pegmatitsko – pneumatolitski, ali može, pod posebnim uslovima. Pod uticajem toplih rastvora prelazi u hlorit, epidot i kalcit, a u uslovima površinskog raspadanja u kalcit, limonit, minerale glina itd.

Mineral hornblenda se javlja u magmatskim i metamorfnim stijenama, kao što su granit, sijenit, diorit, gabro, bazalt, andesit, gnajs i škriljac. Monoklinični kristali hornblende su najčešće izduženi, stubasti ili prizmatični. Ovakve idiomorfne kristale nalazimo u mladim vulkanskim stijenama. Na presjecima upravnim na izduženje mogu se zapaziti tragovi cjepljivosti koji zaklapaju ugao od 124°.

Rijetki primerci hornblende koji sadrže manje od 5 % gvožđe-oksida, su sive do bele boje i nazvaju se edeniti, po mjesta Edenville u okrug Orandž (SAD).

Minerali hornblende imaju vrlo malo upotrebe. Hornblenda je najzastupljeniji mineral u stijenama amfibolit i granit, koje imaju veliku upotrebu. Izdrobljena se koristi za izgradnju autoputa i u železničkoj infrastrukturi. Komadi najkvalitetnije hornblende se sjeku, poliraju i prodaju pod imenom „crni granit“ za upotrebu u građevinarstvu. Najveća nalazišta ovog minerala nalaze se u Austriji, Švajcarskoj, Italiji, Norveškoj, Švedskoj, Češkoj, Rusiji, Poljskoj, Australiji, Indiji, Novom Zelandu, Japanu, Kini, SAD-u i Kanadi.

Fizičke karakteristike

Boja

crna, tamno zelena, tamno smeđa, tamno siva

Tvrdoća

5 – 6

Specifična težina

2,9 – 3,4

Sjajnost

Staklasta

Prelom

nepravilan, iverast

Hemijski sastav

(Ca,Na)2–3(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH,F)2

Pripremio: MSc Ivan Mijanović

Literatura:

Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.

Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.

www.mindat.org

www.minerals.net

www.geology.com

www.britannica.com

www.geologypage.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here