SHARE

Sanidin je kalijski feldspat sa neuređenom kristalnom rešetkom. Nastaje na visokim temperaturama, pa se javlja u izlivnim magmatskim stijenama, a kristališe monoklinično. Na krupnijim zrnima mogu se golim okom zapaziti blizne lamele.

318-4

Ovaj mineral se upotrebljava u proizvodnji nakita kao dragi kamen. Najveća nalazišta ovog minerala su u: Francuskoj, Kini, SAD-u, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Maroku, Italiji, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i dr.

Fizičke karakteristike
Boja Bezbojna, bijela, kremasta, žuta, siva, svijetlo braon
Tvrdoća 6
Specifična težina 2.5 – 2.6
Sjajnost Staklasta do sedefasta
Hemijski sastav KAlSi3O8

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.minerals.net
www.mindat.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here