SHARE

Vremenskim nepogodama se nazivaju nagla pogoršanja vremena koja imaju ograničenu površinu rasprostiranja i vrijeme trajanja. Za vrijeme njihovog trajanja izluči se velika količina kiše praćena električnim pražnjenjem oblaka – munjama. Svako drastično i evidentno odstupanje meteoroloških elemenata i pojava od određenog prosječnog stanja u meteorološkoj praksi se definiše nevremenom ili nepogodom. Nepogode možemo podijeliti na : termičke, frontalne i orografske.

Termičke nepogode spadaju u red najčešćih i najjednostavnijih. Posljedica su ljetnjeg pregrijavanja vazduha, njegovog naglog uzdizanja i hlađenja, kondenzacije i na kraju obilnog izlučavanja kiše i grada, sve praćeno električnim pražnjenjem oblaka. Ove pojave ne traju dugo, lokalne su prirode i dešavaju se u određenoj vazdušnoj masi. Odmah nakon prestanka nepogode nastupa prethodno lijepo vrijeme. Ova vrsta nepogoda javlja se u ljetnjim mjesecima i njihova učestalost se naglo povećava poslije 11 časova, a svoj maksimum dostiže oko 15 časova. Ono što je zapaženo jeste da je ovaj tip nepogoda u umjerenim širanama češći u vlažnim i močvarnim nizijama. U tropskom pojasu ova vrsta nepogoda je normalna pojava.

Frontalne nepogode nastaju na frontovima, odnosno dodiru različitih vazdušnih masa. Najčešće su na hladnom frontu, posebno onom drugog reda. One spadaju u vrtložne vremenske nepogode, te hladni vazduh poput klina podilazi pod topliji, kojeg na taj način primorava na uzdizanje po hladnom frontu. Kako je hladni front izuzetno strm to izaziva naglo ekspandiranje po njemu toplog i vlažnog vazduha, koji se naglo kondenzuje i sublimira i obrazuje oblake. Ova vrsta nepogoda izaziva naglu smjenu vremena praćenu na početku vjetrom i odmah nakon toga obilnim padavinama. Nakon izlučivanja padavina, koje traje kratko, vazdušni pritisak je visok i to izaziva snižavanje temperature. Frontalne nepogode se ne pojavljuju u tropskom pojasu i nemaju vremensku pravilnost u pojavljivanju kao što je slučaj sa termičkim.

Orografske nepogode nastaju prisilnim uzdizanjem labilnog toplog vazduha uz planinske padine. Vazduh se zatim hladi i kondenzuje pri čemu se oslobađa latentna toplota. Ove nepogode često su u kombinaciji sa vazdušnim procesima kotlinsko-dolinskih područja.

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Dukić D. (1998): Klimatologija, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd.
Vujević P. (1926), Osnovi matematičke i fizičke geografije, Državna štamparija, Beograd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here