SHARE

Ovaj mineral je dobio ime po grčkoj riječi leukos, koja u prevodu znači bijela boja. Leucit je mineral koji pripada grupi feldspata, koji se formira direktno iz rashlađene lave u vulkanskim stijenama. Leucit je mineral koji se kristališe teseralno u pravilnim kristalnim oblicima. Formira se u sredinama u kojima su prisutne niske koncentracije silicijuma. Kada se leucit formira na visokim temperaturama, kristališe se kao izometrijski kristali u obliku trapezoedričnog kristala. Kako se hladi, njegova kristalna struktura postaje nestabilna i transformiše se u tetragonalnu formu, dok zadržava izvorni izometrijski oblik.

Leucite4

Nastaje pirogeno i nalazi se u vulkanskim stijenama alkalnog karaktera. Leucit pri procesima površinskog raspadanja prelazi u minerale glina.

Njegova nalazišta su najveća u Italiji, Njemačkoj, Meksiku, Rusiji, Argentini, Turskoj, Francuskoj, Indiji, Rumuniji, Kini, Tanzaniji, JAR-u, Japanu, Australiji, Brazilu i SAD-u. Koristi se kao sirovina za proizvodnju vještačkih đubriva.

Fizičke karakteristike
Boja Bijele do sive, ponekad sa žutim ili braon tragovima, rijetko je bezbojan.
Tvrdoća 5.5 – 6
Specifična težina 2.4 – 2.5
Sjajnost Staklasta
Prelom Školjkast
Hemijski sastav KAlSi2O6

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.britannica.com
www.mindat.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here