SHARE

Monmorijonit je po sastavu hidratisani alumosilikat, s tim što dio AI jona, može biti zamijenjen magnezijumom ili feri–gvožđem. Monmorijonit je mineral koji nastaje u procesu vulkanizma i hidrotermalne aktivnosti, a sastoji se od hidroksidnih aluminijskih silikata u obliku vrlo malih čestica. Minerali monmorijonita su javljaju u glinama, škriljcima, mezozojskim i kenozojskim sedimentima. Obično se javljaju u područjima sa slabom drenažom.

Monmorijonit  je mineral koji ima troslojnu kristalnu rešetku. Između dva sloja izgrađena od SiO4 grupa nalazi se sloj u koji su ugrađeni joni AI3+, Mg2+ i Fe3+. Monmorijonit posjeduje izraženu higroskopnost i usljed upijanja vlage iz vazduha, povećava svoju zapreminu i do tri puta.

Montmorillonite

Ovaj mineral se koristi za proizvodnju različitih proizvoda od gline, pri proizvodnji hrane za kućne ljubimce, u medicinske svrhe. Monmorijonit se koristi i kao dobar katalizator, koristi se u različitim aktivnostima u kamenolomima i deponijama otpada, u ribnjacima se koristi kao sredstvo za čišćenje vode, kao i u naftnoj industriji pri bušenju naftnih bušotina.

Fizičke karakteristike
Boja Zelena, žuta, bijela, rijetko blijedo ružičasta do crvena.
Tvrdoća 1 – 2
Specifična težina 2 – 3
Sjajnost Zemljana
Cjepljivost Nesavršena
Hemijski sastav AI2Si4O10(OH)2 × H2O

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.britannica.com
www.mindat.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here