SHARE

Deposoli su zemljišta, koja su vještački stvorena deponovanjem komunalnog i industrijskog otpada. Osnovne karakteristike ovih zemljišta, jeste, da su različitog sastava – staklo, papir, šut, metal, plastika i dr. Deposoli koji su nastali odlaganjem industrijskog otpada su ili rezidualni ostaci od iskorišćenih sirovina ili šljaka, pepeo i drugi produkti sagorijevanja. Ova zemljišta se teško revitalizuju i rekultivišu.

U zavisnosti od vrste i načina deponovanja, deposoli se dijele na:

  • Jalovine ili jalovinski materijal – čine ga mješavina zemlje i geološkog supstrata, šljaka i raznoliki industrijski otpad.
  • Flotacioni materijal ili flotasoli – nastaju taloženjem otpadnog materijala koji se transportuje i nanosi vodom u specijalno izrađenim deponijama.

Ova vrsta zemljišta, na prostoru Crne Gore je rasprostranjena najviše u blizini rudnika i fabrika koje prerađuju rude. Najveće površine deposola nalaze se u Pljevljima, Mojkovcu, Nikšiću i Podgorici.

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Fuštić B., Đuretić G. (2000): Zemljišta Crne Gore. Univerzitet Crne Gore, Podgorica.
Lješević M. (2000): Geografija zemljišta. Univerzitet Crne Gore, Nikšić.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here