SHARE

Mikroklin je mineral iz grupe feldspata, koji se kristališe u triklinskom sistemu. On je polimorfan sa ortoklasom i sanidinom. Oni su gotovo identični prema fizičkim svojstvima, a ponekad je nemoguće razlikovati jedne od drugih bez dodatnih analiza. Mikroklin ima potpuno uređenu kristalnu rešetku, i stabilan je na niskim temperaturama i visokim pritiscima. Ovaj mineral se javlja u svim tipovima stijena (magmatske, sedimentne, metamorfne), ali najveća nalazišta su uglavnom u metamorfnim stijenama. Najčešće se javlja u stijenama kao što su granit, sijenit, pegmatit i gnajs. Kristali mikrolina su znatno veći od kristala ortoklasa, dok njegova cjepljivost zaklapa malo kos ugao, po čemu je i dobio ime. Mikroklin u kamenoj kori nije stabilan, a njegovim trošenjem nastaje kaolin.

Najveća nalazišta mikroklina nalaze se u: Malaviju, Namibiji, Argentin, Pakistanu, Italiji, SAD-u, Etiopiji, Brazilu, Burmi, Rusiji i Kanadi. Koristi se u proizvodnji stakla i keramike, i kao dragi kamen pri proizvodnji nakita.

Fizičke karakteristike
Boja Bijela, kremasta, svijetlo žuta, svijetlo smeđa, crvenkasto-braon, roza, svijetlo plava, plavo-zelena, zelena, duboko zelena i dr.
Tvrdoća 6
Specifična težina 2,5 – 2,6
Sjajnost Staklasta
Hemijski sastav KAlSi3O8

as

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.britannica.com
www.minerals.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here