SHARE

Rumija

Područje Rumije od sjevera pa do sjeveroistoka, od Skadarskog jezera pa do visine od 300-350 m se prostiru sedimenti gornje jure (J3). Na području Krajine sedimenti gornje jure su razvijeni u dvije facije: facija zoogenosprudnih koraligeno-hidrozojskih krečnjaka i brojnih korala i druga facija stratifikovanih bjeličastih i žućkastih kriptokristalastih krečnjaka i dolomitičkih krečnjaka sa ostacima gastropoda. Pomenute facije bočno prelaze jedna u drugu.

Sedimenti srednje jure (J2) zahvata uzano područje koje se pruža od sjevera pa prema sjeveroistoku Rumije na nadmorskoj visini od 300-600 m. Sedimenti srednje jure razvijeni su faciji bankovitih i masivnih sprudnih sivih kristalastih i kriptokristalastih krečnjaka sa koralima. Mjestimično su sedimenti srednje jure predstavljeni slojevitim žućkastim laporovitim krečnjacima sa brahiopodama.

Rumija

Sedimenti donje jure (J1) takođe zahvataju uzano područje koje se prostire pravcem pružanja od sjevera pa prema sjeveroistoku, nadmorske visine od 600-800 m. Donju juru izgrađuju sedimenti nekoliko facija koje se međusobno bočno i vertikalno smijenjuju. To su slojeviti laporoviti krečnjaci sa muglama rožnaca, masivni dolomiti, litiolitski krečnjaci, dolomitički krečnjaci, rožnaci sa proslojcima krečnjaka i crveni krečnjaci sa amonitima.

Sedimenti gornjeg trijasa (T3) imaju isti pravac prostiranja kao i jurski sedimenti, sjever- sjeveroistok. Zahvataju područje od 800-1000 m.n.v. Na ovom prostoru gornji trijas predstavljen je bankovitim, slabo slojevitim i masivnim dolomitima i dolomitičkim krečnjacima koji postepeno prelaze u krečnjake.

Sedimenti ladinskog kata (T22) zahvataju najveće vrhove Rumije. Javljaju se na visini od 1000-1600 m. Ovaj kat je predstavljen facijom slojevitih i pločastih krečnjaka i rožnaca i facijom masivnih zoogenih-sprudnih krečnjaka.

Zaleđe Rumije je dosta složeno geološko područje kao što se vidi na geološkoj karti. U ovom području se sijeku trijaski, jurski i kredni sedimenti. Ako posmatramo od podnožja Rumije prema Jadranskoj obali ovi sedimenti su raspoređeni prema sledećem rasporedu:

Delivijum (d), Andeziti (α), Anizijski kat (T12) predstavljen flišom, krečnjacima i vulkanskim stijenama.Kredni sedimenti (K), Jurski sedimenti (J) slojeviti krečnjaci i rožnaci.

Lisinj

Geološki sastav Lisinja je dosta složen. Najveći prostor Lisinja kao i najviši vrh Loška građen je od sedimenata gornjeg trijasa (T3). Sedimenti su predstavljeni bankovitim, slabo slojevitim i masivnim dolomitima i dolomitičkim krečnjacima koji postepeno prelaze u krečnjake.

Lisinj

Zapadni dio Lisinja prema Volujici i obali građen je od deluvijuma (d), Sedimenti ladinskog kata (T22). Ovaj kat je predstavljen facijom slojevitih i pločastih krečnjaka i rožnaca i facijom masivnih zoogenih-sprudnih krečnjaka, Spilita (ββαb), Fliša (E3).

Južni i jugoistočni dio je građen od Fliša (E3), Spilita (ββαb), Aluvijuma (al), Slojeviti i bankoviti krečnjaci (K32).

Sjeverni i sjeveroistočni dijelovi Lisinja prema Rumiji izgrađuju sedimenti: Fliš (K.Pg) konglomerati, pješčari, krečnjaci i laporci, (T2.3) slojeviti krečnjaci, dolomitički krečnjaci, krečnjaci i dolomiti sa proslojcima rožnaca. Anizijski kat (T12) predstavljen flišom, krečnjacima i vulkanskim stijenama.

Sutorman

SutormanSutorman se nalazi u sjevernom dijelu planinskog lanca Rumije. Njegova geološka građa je jednostavnija od Rumije i Lisinja. Pa gotovo cio dio planine je građen od sedimenata ladinskog kata (T22). Ovaj kat je predstavljen facijom slojevitih i pločastih krečnjaka i rožnaca i facijom masivnih zoogenih-sprudnih krečnjaka. Na južnim padinama javlja se deluvijum (d), dok zapadne strane su građene od Andezita (α) i Anizijski kat (T12) predstavljen flišom, krečnjacima i vulkanskim stijenama.

Sozina

Planina Sozina se nalazi zapadno od Rumije. U geološkoj građi dominiraju jurski sedimenti koji i zahvataju centralni dio planine.

Sjeverni dio Sozine zahvataju sedimenti gornjeg trijasa (T3). Na ovom prostoru gornji trijas predstavljen je bankovitim, slabo slojevitim i masivnim dolomitima i dolomitičkim krečnjacima koji postepeno prelaze u krečnjake.

Sozina

Centralni dio kao i zapadni dio Sozine građen je od sedimenata donje jure (J1) Donju juru izgrađuju sedimenti nekoliko facija koje se međusobno bočno i vertikalno smijenjuju. To su slojeviti laporoviti krečnjaci sa muglama rožnaca, masivni dolomiti, litiolitski krečnjaci, dolomitički krečnjaci, rožnaci sa proslojcima krečnjaka i crveni krečnjaci sa amonitima.

Južni dio Sozine građen je isto od jurskih sedimenata srednje jure koji su isti kao sedimenti srednje jure na Rumiji. Istočni dio Sozine građen je od Fliša (Pg).

Pripremio: Predrag Vidaković

Literatura:
Radojičić B. (2008): Geografija Crne Gore, prirodna osnova – knjiga 1. DANU. Podgorica.
Perović M. (1988.): Bar i Ulcinj, Savremene privredno-geografske funkcije, NIO „ UNIVERZITETSKA RIJEČ“, Nikšić.
Bešić Z. (1969): Geologija Crne Gore knjiga II.Karst Crne Gore, Podgorica

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here