SHARE

Beril je veoma rijedak mineral, koji se javlja u magmatskim i metamorfnim stijenama. On se kristališe heksagonalno, a javlja se u pegmatitima, mikašistima i riolitima. Kristali mogu biti znatnih veličina; pronađeni su dugački i do 8 metara. Mineral beril može biti i kratak, tvrd kristal, a ponekad  se mogu javiti i u vidu tabelarnih kristala i ploča. Ovaj mineral plave ili plavičastozelenu boju, dok mu primjese daju različitu boju, pa se tako razlikuju: zeleni – smaragd, plavi – akvamarin i dr. Kada se nađe na površini Zemlje, odlikuje se stabilnošću, ali usled dugotrajnog djelovanje vode zamućuje. Beril se razgrađuje cijepanjem i lomljenjem, usled udara, pritiska ili promene temperature.

beril

Fizičke karakteristike
Boja Zelena, žuta, plava, crvena, roza, narandžasta, bezbojna.
Tvrdoća 7,5 – 8
Specifična težina 2,6 – 2,8
Sjajnost Staklasta
Cjepljivost Nesavršena
Hemijski sastav Be3Al2Si6O18

Beril se koristi kao dragi kamen za izradu različitih vrsta nakita.

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.geology.com
www.minerals.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here