SHARE

Ovo donjozagaračko selo nalazi se na relativno blagim i pitomim padinama poviše Jednoškog polja. Njegov atar, zahvatajući obronke i strane poviše i poniže naselja, ima uglavnom padinaste obrise. Granica mu počev od Šćepanovog poda, izlazi na Visoku (kota 663 m) i zatim vodi na put Danilovgrad – Čevo (pored Lazarice), te, prelazeći ga (na okukama) tri puta, ide u pravcu sjevera do na vrh Rudinice. Odatle povija ka istoku ivicom grebena Malog Garča do Oboda, gdje skreće ka jugu i silazi na pomenuti put. Prelazeći ga, istim pravcem se produžava na Popove grede, pa silazi pored Crkve u Lazarevom krstu i pored škole i zadružnog doma ide na Kalinovu jamu, odakle produžava na Šćepanov pod. Tako uokviren, dug je (SZ-JI) 2,3 km i širok (S-J) 1,6 km, te zahvata 3,86 km² površine. Visina naselja je 200 m. Povezano je krakom dugim 0,5 km sa putem Danilovgrad – Čevo. Od Danilovgrada je udaljeno 7, od Podgorice 24 i od mjesnog središta u Petrovaču oko 0,8 km.

sasd

Naselje se razmjestilo pri stranama, tako da su kuće „raštrkane“ i čine selo razbijenim. Okoline kuća sa dvorištima, pomoćnim objektima i okućnicama analogne su istovrsnim u susjednim donjozagaračkim selima. Seljani su obrađivali svoja imanja i na Malom Garču. Pored tamošnjih staja uzgajali su ozimna žita i krompir. Prema poslednjem popisu iz 2011. god. danas u njoj ima 25 stanovnika, 15 domaćinstava i 22 stana.

Pripremio: Dušan Kalezić

Literatura:
Radusinović P. (1985): Naselja Stare Crne Gore. Beograd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here