SHARE

Ovo je sulfat kalcijuma – CaSO4. Nastaje uglavnom hidatogeno, najčešće u sonim ležištima. Uz prisustvo vode, ovaj mineral prelazi u gips. Kristališe rombično i javlja se u zrnastim, jedrim masama. Ukoliko se gips zagrije na 200 stepeni celzijusa, on može preći u anhidrit, što je rijetka pojava. Najčešća nalazišta ovog minerala su mjesta sa kojih je isparila morska voda, područje plime i osjeke i sl.

Fizičke karakteristike
Boja Bezbojan, bijel, sivkast, sa tragovima ljubičaste, smeđe, crvene i roze.
Tvrdoća 3,0 – 3,5
Specifična težina 2,9 – 3,0
Sjajnost Sedefasta
Cjepljivost Savršena
Hemijski sastav CaSO4

Anhidrit je interesantan po svojoj cjepljivosti, cijepa se u 3 pravca pod pravim uglom. Koristi se za obradu zemljišta, u čemu je korisniji od gipsa zbog većeg sadržaja kalcijuma, kao i kao izvor sumpora za proizvodnju sumporne kiseline. Sa gipsom se može koristiti i u građevinarstvu.

anhidrit

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.geology.com
www.minerals.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here