SHARE

Ovo donjozagaračko selo nalazi se na istočnoj podgorini Garča, na potezu puta od Petrovača prema Danilovgradu. Naselje je razmješteno na prisojnim stranama podgorine i u ugnućima poniže nje. Krakom od 2 km, povezano je sa putem Danilovgrad – Čevo – Cetinje. Od Danilovgrada je udaljeno 6, od mjesnog središta u Petrovaču 1 i od Podgorice 26 km. Granica atara, počev od Kaline jame, vodi pored zadružnog doma i škole i izlazi na put Danilovgrad – Čevo, te prelazeći ga ide ka sjeveroistoku  do Oboda, a odatle skreće prema sjeveroistoku i preko kote 159 m silazi niz Đurinu dubravu na put Danilovgrad – Čevo. Dalje, u istom pravcu silazi na rijeku Sušicu, a odatle nizvodno rijekom do ulice koja vodi od Počkalja na Lazarev Krst; zatim se nastavlja Sukezom u pravcu Petrovača i Kaline jame. Tako uokviren atar, dug (S-J) 3,7 km i širok (Z-I) 1 km, zahvata 3,76 km² površine. Naselje je (kod crkve) na visini od 150 m.

99999

Prema poslednjem popisu iz 2011. god. u ovom selu ima 37 stanovnika, 17 domaćinstava i 50 stanova.

Pripremio: Dušan Kalezić

Literatura:
Radusinović P. (1985): Naselja Stare Crne Gore. Beograd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here