SHARE

Limonit je mineral koji nastaje raspadanjem svih minerala sa sadržajem gvožđa. Njegov hemijski sastav je Fe2O3 x nH2O. Amorfan je i javlja se u vidu skrama, prevlaka, bubrežastih i zemljastih masa.

Neki naučnici limonit ne smatraju mineralom, jer mu nedostaje definitivna hemijska formula i kristalna struktura. Često se formira kao talog na izvorištima i rudnim otvorima i veoma je otporan na vremenske uslove. Nalazi se u velikom broju stijena.

Fizičke karakteristike
Boja Žućkast, smeđ do crn.
Ogreb Žućkast, smeđ.
Tvrdoća 1,0 – 5,0
Specifična težina 2,7 – 4,3 (varira od količine nečistoća)
Hemijski sastav Fe2O3 x nH2O

Ovaj mineral je u upotrebi od strane ljudi još od praistorije. Jedan je od načešće upotrebljenih minerala kao pigmenta u proizvodnji boja. Koristi se i kao niskokvalitetna ruda gvožđa.

Galena_Limonite

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.geology.com
www.minerals.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here