SHARE

Ovo je po sastavu FeO x Fe2O3. Kristališe teseralno i često se javlja u veoma lijepim i pravilnim oktaedrima, i kao što mu ime kaže – magnetičan je.  Magnetit nastaje magmatski, hidrotermalno, a u redukacionim uslovima može nastati i hidatogeno. Ulazi u sastav velikog broja magmatskih stijena i otporan je pri raspadanju, te često gradi magnetitske nanose. U površinskim uslovima posebno je neotporan ako se tu nalazi i pirit, kad prelazi u limonit i hematit.

Fizičke karakteristike
Boja Crna
Ogreb Crn
Tvrdoća 5,5 – 6,0
Specifična težina 5,2
Sjajnost Metalična
Cjepljivost Nema
Hemijski sastav FeO x Fe2O3     

Otkrićem ovog minerala čovjek se prvi put susreo i upoznao sa svojstvom magnetizma. Komadi tzv. lodestona, vrste ovog minerala, korišćeni su u Kini za proizvodnju prvih magnetnih kompasa još 300. p. n. e.

unnamed

Magnetit se koristi kao ruda, abraziv, u proizvodnji boja, elektrofotografiji, kao mikronutrijent đubriva i kao agregat za beton velike gustine.

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.geology.com
www.minerals.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here