SHARE

Korund pripada grupi oksida (Al2O3), nastaje kontaktnim i regionalnim magmatskim procesima, a može nastati i hidrotermalno. Idiohromatski je bezbojan, dok uz primjese može dobiti razne boje. Poznat je po svojoj velikoj otpornosti, kao i tvrdoći, te na Mosovoj skali zauzima 2. mjesto, odmah iza dijamanta.

Fizičke karakteristike
Boja Obično siva, smeđa. Plava – safir, crvena – rubin
Tvrdoća 9
Prelom Neravan
Cjepljivost Nema
Sjajnost Staklasta
Specifična težina 3,9 – 4,1
Hemijski sastav Al2O3

Kristališe trigonalno, nekad u veoma lijepim oblicima, pa je primjena ovog minerala kao ukrasnog poludragog i dragog kamenja velika. Pri raspadanju je prilično otporan i koncentriše se u nanosima.

Rubis,_calcite_14

Zbog velike tvrdoće i hemijske stabilnosti koristi se u raznim industrijama, a najviše u proizvodnji nakita. Otporan je na toplotu, te ga to čini idealnim za proizvodnju vatrostalne opeke, obloge oko peći i sl. Takođe, kao veoma čvrst materijal, koristi se za izradu avionskih prozora. Plavi safir i crveni rubin predstavljaju skupocjeno drago kamenje.

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.geology.com
www.minerals.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here