SHARE

Po hemizmu, ovo je karbonat kalcijuma CaCO3. On se pojavljuje u pločastim kristalima, ali gradi i agregate u kojima su zrna nepravilnog oblika. Sa hladnom hlorovodoničnom kiselinom veoma burno reaguje, oslobađajući ugljen-dioksid (CO2), pa se po tome razlikuje od sličnih karbonata. Nastanak ovog minerala može biti na razne načine, najčešće izlučivanjem iz voda koje sadrže rastvoren bikarbonat poslije pada temperature ili nakon što biljke apsorbuju CO2. Može nastati i kao sekundarni mineral po nekim silikatima.

Fizičke karakteristike
Boja Providan, ružičast, zelenkast, tamnosiv, crn.
Ogreb Bijel
Tvrdoća 3,0
Specifična težina 2,7
Cjepljivost Savršena
Sjajnost Staklasta
Hemijski sastav CaCO3

Kalcit gradi mnoge sedimentne i metamorfne stijene kao što su krečnjaci, laporci, mermeri itd. On se u površinskim uslovima rastvara i prelazi u kalcijum hidrokarbonat koji se lako rastvara i transportuje, što je karakteristično za karst.

kalcit

Ovaj mineral, obzirom da se nalazi u velikom broju stijena, našao je upotrebu u raznim industrijama kao što su građevina, hemijska industrija, medicina itd. Takođe, stijene koje su većinom izgrađene od kalcita veoma su pogodne za izradu spomenika, skulptura i sl.

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.geology.com
www.minerals.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here