SHARE

Muskovit je hidratisani alumosilikat kalijuma K(Al2Si3O10) (OH)2. Ukoliko je u procesu nastajanja ovog minerala kristalisao iz magmatskog rastopa uz prisustvo lako isparivih sastojaka, njegove liske mogu biti i oko 1 m u prečniku. Suprotno ovom, u nekim procesima može nastati sitno ljuspasti varijetet – sericit, kod koga se kristali golium okom ne vide.

Nastaje na razne načine: kao magmatski mineral u kiselim magmatskim stijenama, u pegmatitsko-pneumatolitskom stadijumu nastaju čitave liskunske „knjige“ koje se eksploatišu, kao i u hidrotermalnoj fazi kada se takođe razvija kao sericit. U metamorfnom ciklusu nastaje preobražajem glina i drugih alumosilikata.

cc6903-fluorapatite-with-muscovite-pakistan-16-11-16-25317ed

U kori raspadanja veoma je stabilan silikat, nerastvoren pa u vidu sitnih ljuspi može biti daleko transportovan, pri čemu se pojavljuje kao redovan sastojak glinovitih i pjeskovitih sedimenata. Lako se transportuje i vjetrom, pa ga nerijetko srijećemo i u eluvijalnim nanosima.

Muskovit je našao primjenu u proizvodnji boje, plastičnih guma, asfaltnih krovova i kozmetike.

Fizičke karakteristike
Boja bezbojan
Sjajnost sedefasta
Cjepljivost savršena
Tvrdoća 2,5 – 3,0
Specifična težina 2,8 – 2,9
Hemijski sastav K(Al2Si3O10) (OH)2

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.geology.com
www.minerals.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here