SHARE

Kvarc je hemijsko jedinjenje silicijuma i kiseonika. To je silicijum-dioksid i jedan je od najvažnijih petrogenih minerala. Najpopularniji je mineral koji se nalazi na Zemljinoj površini i zastupljen je u svim vrstama stijena, a njegova jedinstvena svojstva čine ga jednom od najkorisnijih prirodnih supstanci. Na Mosovoj skali ovaj mineral zauzima sedmo mjesto. Kristališe heksagonalno i idiohromatski je bezbojan, mada se može pojaviti u varijetetima raznih boja na osnovu kojih dobija i naziv. Tako, osim bezbojnog gorskog kristala, srećemo žuti – citrin, ljubičasti – ametist, crni – morion itd.

Ovaj mineral može nastati na različite načine, a najčešće kristališe direktno iz magmatskog rastopa, mada može nastati i hidrotermalno i u pneumatolitskoj fazi. U sedimentnom i metamorfnom ciklusu može nastati preobražajem amorfnih SiO2 minerala.

 

kvarcOvaj mineral našao je u industriji široku primjenu. Jedna od glavnih primjena jeste izrada stakla od pijeska koji se sastoji od gotovo 100 % kvarcnih zrna. Pored ovoga, veoma je popularan kao poludragi kamen, pa se koristi i za izradu nakita. Primjenjuje se u elektronskoj, naftnoj i optičkoj industriji.

                                   Fizičke karakteristike
Tvrdoća 7
Specifična težina 2,65 (zavisi od primjesa)
 

Boja

Pojavljuje se u skoro svim bojama. Najčešće bezbojan, bijel, ljubičast, žut, crven, roz, zelen pa i smeđ.
Sjajnost Staklasta
Prelom Obično konhoidni
Hemijski sastav SiO2

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.geology.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here