SHARE

Ovaj klimat zauzima područje ekvatorskih geografskih širina, u dijapazonu od 20° do 40°. To je pojas koji se tretira samo na kontinentalnim prostranstvima. Na nekim mjestima, kao npr. u Južnoj Americi, istočnoj Africi i manjem dijelu Indokineskog arhipelaga, on je prekinut, uglavnom orografskim sklopom.

U termičkom režimu tropski pojas je predstavljen ujednačeno visokim temperaturama tokom cijele godine, pa smjene godišnjih doba gotovo da i nema. Upravo iz ovog razloga, dnevna kolebanja temperatura veća su od godišnjih. Ono što razdvaja ovaj klimat od susjednog B, je izoterma koja iznosi 18° C. Ovo u fitogeografskom pogledu predstavlja prirodnu granicu tropskih biljnih vrsta koje su adaptirane na visoke temperature i veliku količinu padavina. Klimat A zauzima ukupno 36 % ukupne Zemljine površine, od čega 19,9 % ukupnih kopnenih i 49,7 % okeanskih površina.

centreeurope01

U tropskom pojasu ovog klimata, zbog svakodnevno visokih temperatura, konvektivnim procesima nastaju oblaci vertikalnog razvića iz kojih se svakodnevno izlučuju kišne padavine. Ukupna količina padavina nije manja od 1 000 mm. Za razliku od temperature, kišne padavine pokazuju evidentnije godišnje kolebanje, pa se zbog toga iz ovog klimata mogu izdvojiti 3 podtipa i to:
Af – Prašumski klimat
Aw – Savanski klimat
Am – Monsunski klimat

Af
img_climateU ovom klimatu su padavine obilne i ravnomjerno raspoređene tokom cijele godine, pa ne postoji izraziti minimum ili maksimum padavina. Srednja godišnja temperatura ni u jednom mjesecu ne spušta se ispod 18° C i ne postoji period suše. Iz ovoga se može zaključiti da su uslovi ovog klimata idealni za razvoj prašuma.

Aw
savaneU savanskom klimatu postoji jedan period sa smanjenom količinom padavina pa se on označava sušnim periodom. Javlja se kao posljedica smanjenja sunčeve deklinacije ili njegovog prividnog udaljavanja od zenitne tačke.

Am
suma-slika4Ovaj podtip karakteriše manja količina padavina nego u prethodnim i kod njega se izdvajaju 2 razdoblja – veoma vlažno i veoma suvo. Ljeta ovog klimata toplija su nego kod Af i Aw klimata, a godišnje amplitude temperature iznose 5-10° C.

U pojasu koji zahvata tropska klima dolazi do stvaranja nepogoda, koje su u vezi sa pojavom tropskih ciklona. Na pravcu njihovog premještanja se redovno javlja maksimum padavina, a količina opada prema jugu.

wet-tropical-climate-zone

Ova klima zahvata daleko veća geografska prostranstva u odnosu na ostale, ili preciznije – 184,1 mil. km2. Takođe, ona pokazuje širinsku asimetričnost. Naime, prema istoku Zemlje se proširuje i prelazi u umjereno toplu kišnu klimu C, dok se u zapadnim djelovima sužava i prelazi u suvu klimu B. Ovakva pojava izazvana je uticajem suptropskih anticiklona.

Pripremila: Pava Savićević

Literatura:
Spahić M.(2002): Opća klimatologija. Geografsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
Dukić D. (1998): Klimatologija. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd.
www.unizd.hr/Portals/6/nastavnici/Sanja%20Lozic/Klima%2011.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here