SHARE

Kilimandžaro predstavlja neaktivan stratovulkan, koji se nalazi u sjeveroistočnoj Tanzaniji i ujedno je najvisočija planina Afrike sa visinom od 5 895 m nadmorske visine. Ime planine Kilimandžaro proizašlo je riječi „Kilima Njaro“, što na svahili jeziku znači „sjajna planina“. Površina koju zahvata ova planina procjenjuje se na oko 388 500 ha. Udaljena je od Indijskog okeana oko 270 km i njenu osnovu čine 3 vulkana različite starosti. Planina se nalazi 340 km južno od ekvatora i 400 km udaljena od Viktorijinog jezera.

17916393_10212767672696071_954109328_o

Kilimandžaro je mlad vulkanski masiv, koji se počeo uzdizati prije manje od milion godina, a prestao je rasti oko 450 000 do 300 000 godina. Kasnije se vulkanska aktivnost javljala sporadično, dok danas unutrašnji krater Kibo pokazuje samo zaostalu aktivnost. Vulkani koji su prisutni na Kilimandžaru, predstavljaju dio lanca vulkana kenozojske starosti u istočnoj Africi. Glavni faktor koji je uticao na pojavu vulkanske aktivnosti na ovom prostoru je pojava Istočno-afričkog rova, koji označava liniju duž koje se istočni dio odvaja od zapadnog dijela.

Kilimandžaro planinski sistem se prostire u pravcu istok-zapad u dužini od 85 km, dok se u pravcu sjever-jug pruža do 80 km. Planina se sastoji od 3 glavna ugašena vulkana: Mavensi, Kibo i Shira. Kibo (Uhuru vrh – 5 895 m), je zadnji put bio aktivan u pleistocenu i danas su prisutne manje fumarole. U istočnom dijelu leži vrh Mavenzi (5 149 m). Zapadni dio ovog vrha je prilično strm, sa mnogobrojnim grebenima. Između Kibo i Mavenzija prostire se visoravan sa površinom od oko 3 600 hektara, koja se naziva Sadle. Najstariji vrh Shira (3 962 m) nalazi se na zapadu.

Klimatske karakteristike na Kilimandžaru su specifične, tako da se tokom godine javljaju dvije kišne sezone, od novembra do decembra i od marta do maja, dok se sušni period javlja od avgusta do oktobra. Temperatura opada sa povećanjem nadmorske visine. Tako na visini od 813 m nadmorske visine, zabilježene su temperature od 23,4 °C. Na visini od 3 100 m, temperatura opada na 9,2 °C, dok na visini od 5 800 m, temperatura iznosi -7,1 °C. Iz ovoga proizilazi, da na svakih 100 m, teperatura opada za 0,6 °C. Količina atmosferskih padavina opada sa porastom nadmorske visine, tako se na visini od 1 830 m izluči 2 300 mm, na visini od 2 740 izluči se 1 300 mm, na visini od 3 718 m izluči se 525 mm, a na visini od 4 630 m manje do 200 mm padavina. Primjetno je da sjeverne padine planine dobijaju znatno manje padavina od onih na jugu. U periodu od januara do marta javljaju se najtopliji dani. Magla često obavija mnoge djelove planine, dok predjeli koji su prekriveni ledom i glečerima iz godine u godinu bivaju sve manji. Na nadmorskoj visini od 3 500-4 000 m, primjetni su ekstremni uslovi, koji se karakterišu noćnim mrazevima i pojačanim dnevnim sijanjem sunca tokom cijele godine. Planina Kilimandžaro se karakteriše prisustvom glečera, što ukazuje na hladniju i vlažniju klimu koja je vladala tokom pleistocena. Trenutno, stalni led postoji samo na Kibo vrhu i pokriva područje od 2,6 km2. Morene koje se prostiru sve do 3 000 m visine, ukazuju na to da je nekada mnogo veće područje planine bilo prekriveno ledom.

343e4b5272794dcb70e457233652511a

Kilimandžaro predstavlja slivno područje nekoliko većih rijeka, kao što su Pangani i Tsavo. Najveći dio potoka nastaje na visini između 1 600 m i 3 100 m nadmorske visine, dok znatno manji dio potoka koji nastaju otapanjem leda, nastaje iznad ovih visina i većina njih ima male tokove. Dva su razloga zbog kojih najveći dio potoka nastaje na visini od 1 600 m do 3 100 m, a to su: velika količina padavina i mali gubici vode isparavanjem, što je posledica velike oblačnosti u ovim predjelima.

Vegetacioni pokrivač na prostoru planine Kilimandžaro predstavljen je sa 2 500 biljnih vrsta. Do sada je registrovano 130 vrsta drveća, sa najvećom raznolikošću na visinama od 1 800 do 2 000 m. Prisutno je i 170 vrsta grmlja, 140 vrsta epifita, 100 vrsta lijana i 140 papratnjača.

Mount_Kilimanjaro_Dec_2009_edit1

Planina Kilimandžaro predstavlja dom velikom broju životinja. Svakako treba spomenuti 240 vrste sisara (7 vrsta primata, 25 vrsta mesoždera, 25 vrsta antilopa i 24 vrste šišmiša), 179 vrsta ptica i veliki broj insekata.

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
www.newworldencyclopedia.org/entry/Mount_Kilimanjaro
www.climbmountkilimanjaro.com/about-the-mountain/kilimanjaro-geology/
www.africanmeccasafaris.com/travel-guide/tanzania/parks-reserves/mount-kilimanjaro/trek-climb/history-tribe-geology
www.conservation-development.net/Projekte/Nachhaltigkeit/DVD_12_WHS/Material/files/WCMC_Kilimanjaro.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here