SHARE

Nalaze se između Vitasojevića, Ćurčića, Zagorka i Lastve (Čevske), pružajući se od rijeke Zete na sjeveru do planine Lupoglava na jugozapadu. Taj prostor se u izduženom pravougaonom obliku pruža pod velikim nagibom – 60 m visine kod Zete do oko 900 m u Lupoglavu. Granica atara, naime, na pravcu od juga ka zapadu vodi sa vrha Ubline preko Medulina, Lokanjske glavice i Srednje gore na Rasadnik. Odatle prema sjeveru povija preko Poljanica na Sečinu glavicu, a zatim pravcem istok – jug preko Vuksanovog poda, Rske kamenice, Bukove aluge, Ovčjeg Razdoblja i Vučevog osoja skreće iznad Crnoglava do na Ubline. Dug je (S-J) 4,6 km, širok (Z-I) 1 km i zahvata 4,64 km² površine. Nalazi se na visini od 400 m.

1

Ovo naselje pripada Nikšićkoj opštini i prema poslednjem popisu u njemu nije bilo stalnih stanovnika.

Pripremio: Dušan Kalezić

Literatura:
Radusinović P. (1985): Naselja Stare Crne Gore. Beograd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here