SHARE

Manastirski kompleks sa crkvom, posvećenom Svetoj Bogorodici, podignut na isturenom rtu na jugoistočnoj strani ostrva Moračnika, položen je relativno nisko, gotovo do same vode.

Manastir na Moračniku se u pisanim izvorima prvi put pominje u jednoj povelji Balše III iz 1417. godine, kojom manastiru daruje jedno gumno soli, što bi moglo da ukaže na mogućnost da je sam darodavac mogao biti i ktitor crkve. Ovo bi istovremeno moglo da znači da je crkva podignuta između 1404. i 1417. godine, budući da je Balša III stupio na prijesto 1403. dok je povelja pisana 1417. godine. Ona je, mada nevelika, „vrlo skladnih proporcija, u kojima objedinjava iskustva ostalih trikonhosa na jezeru, te bi, sudeći po tome, ona mogla biti i najmlađa“.87

Ova crkva odlikuje se po nauobičajno niskim apsidama. Kod nje se pojavljuje zapadni travej, uz koji su dozidane niše na sjevernoj i južnoj strani, koje su služile za proskomidiju i đakomidon. Kako je i zapadni travej skoro istih dimenzija, osnova je dobila, simetričnu i čistu formu. Kube je kapija onog na Starčevačkom hramu i oslanja se na 4 pilastra, između kojih su postavljeni lukovi. Ukrasni kameni vijenac postavljen je ispod svih krovnih površina. Crkva je građena pritesanim kamenom poređanim u pravilne redove. U prozorima su pronađeni ostaci fresaka, po čemu se može zaključiti da je čitava crkva bila živopisana. Uz zapadnu fasadu, naknadno je bila podignuta priprata. Sa njene južne strane, duž zapadnog traveja nalazila se kapela sa polukružnom apsidom i jednom nišom.

Na jugozapadnom dijelu podignuta je četvrtasta lula sa četiri sprata, koja je imala odbradbenu ulogu, a u jednom dijelu se stanovalo. Svi su izgledi da je na njenom drugom spratu postojala kapela zasvedena krstastim svodom.

Pripremila: Ana Mijanović

Literatura:
Šekularac B. (2011): Crna Gora u doba Balšića. Cetinje.
Zbornik radova sa skupa (2011): Balšići. Ivanova korita.
Istorija Crne Gore. Podgorica. 1967-1970.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here