SHARE

Prenit je mineral koji pripada grupi silikata, i koji ima široko rasprostranjenje na planeti Zemlji. On predstavlja smješu kalcijuma, aluminijuma, kiseonika i silicijuma. Javlja se u različitim bojama i oblicima, a dobio je ime po pukovniku H. fon Prenu, koji ga je prvi donio u Evropu sa Rta dobre nade.

Prenit nastaje u šupljinama različitih vrsta stijena, a najčešće se javlja u ohlađenoj bazaltnoj lavi, mermeru, gnajsu, granitu, pegmatitu i u hidrotermalnim žilama. Kada se javi u navedenim situacijama, najčešće se pored prenita javljaju i minerali, kao što su: kalcit, pektolit i zeolit. Mineral prenita kristališe se u obliku pločastih kristala, prizmatičnih kristala ili strmih piramidalnih kristala. Ovo je krt mineral sa neravnim prelomom, a rastvara se u hlorovodoničnoj kiselini. Prenit ima rombičnu kristalnu rešetku.

prenit

Javlja se na različitim lokacijama u svijetu, kao što su: Kina, SAD, Češka, Njemačka, Kanada, Australija, Francuska, Novi Zeland, Rusija, Škotska i JAR.

Fizičke karakteristike
Tvrdoća 6 – 6,5
Gustina 2,9 – 2,95
Boja bezbojan, bijela, žuta, zelena, siva
Sjajnost Staklasta, sedefasta
Hemijski sastav Ca2Al2Ci3O14(OH)2
Ogreb bezbojan

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Blago zemlje. Rijetka kolekcija minerala, dragog i poludragog kamenja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here