SHARE

Ovo malo i najzabitije pješivačko selo nalazi se iznad Dola Pješivačkog na samoj sjeverozapadnoj podgorini Garča. Smjestilo se u manjim uvalama i dolovima okruženim brdskim stranama, glavicama i strmim padinama Garča. Teritorijalno se graniči sa Zagorkom, Dolom Pješivačkim i Ozrinićima. Prema Zagorku granična linija, počev od sjeveroistoka, ide Đinovom glavicom i preko Veljeg prisoja do na Rovačku glavicu. Od te glavice potezom preko Kilinskog prisoja ka bistijerni na Kulinu, razgraničava se sa čevskom teritorijom, a sa Dolom Pješivačkim potezom koji počinje Lujevom glavicom pa se nastavlja preko Ratkove rupe na Kom zagonski, a zatim pravcem na Mednik, odakle preko Pejovića dubrave izlazi na Đinovu glavicu. Dužina tako uokvirenog prostora od Đinove do Rovačke glavice (SI-JZ) je oko 4,5, a od Veljeg prisoja do na Mednik (SZ-JU) oko 1,1 km. Atar sela zahvata 4,9 km² površine. Sredina sela je na visini od 400 m.

11

Ćurčići su relativno zbijeno naselje. Prema podacima MONSTAT-a 2003. god. u ovom selu je živjelo 6 stanovnika, a prema poslednjem popisu iz 2011. god. nema stalnih stanovnika.

Pripremio: Dušan Kalezić

Literatura:
Radusinović P. (1985): Naselja Stare Crne Gore. Beograd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here