SHARE

Barhani predstavljaju jedan od tipova dina, koje imaju oblik srpa ili polumjeseca, a nastaju duvanjem vjetra iz jednog pravca. Ona strana barhana koja je okrenuta prema vjetru, znatno je ispupčenija, dok je unutrašnja zavjetrinska strana udubljena. Spoljašnja strana barhana koja se nalazi pod direknim uticajem vjetra blaže je nagnuta, dok je unutrašnja strana, koja se nalazi van uticaja vjetra strmija. Barhani se formiraju samo kada je u pustinjama prisutna velika količina pjeska i kada je prisutan neprekidni vjetar koji duva iz jednog pravca. Ukoliko dođe do velike promjene u smjeru duvanja vjetra, barhani mogu biti uništeni. Pustinje Sahara i Gobi su najznačajnija mjesta na kojima se može naići na barhane.

640px-mesquite-sand-dunes

Barhani se obično formiraju na obodu ergova, a najveće rasprostranjenje barhani imaju u pjeskovitim pustinjama. Oni se formiraju uglavnom kao samostalne cjeline, ali mogu formirati i lance ili grebene, koji se protežu u pravcu duvanja vjetra i više stotina kilometara. Visina koju barhani mogu dostići, može biti različita, a uglavnom se kreću od 1 do 20 – 30 m, a njihova prosječna visina može biti 15 – 20 m. Barhani imaju dužinu koja se kreće od 40 do 70 m, a u nekim oblastima mogu dostići i do 200 – 300 m, dok im širina može dostići i 370 m. U Srednjoj Aziji barhani mogu dostizati visine od 3 – 5 m, a samo u rijetkim slučajevima dostižu 8 m. U odnosu na barhane koji se javljaju u Srednjoj Aziji, barhani u Sahari mogu dostići visinu do 10 m, dok u Libijskoj pustinji oni mogu dostići visinu i do 30 – 40 m. Brzina kojom se vrši migracija barhana može biti različita, u zavisnosti od veličine dina. Sporije se kreću oni barhani čija je veličina dina veća i oni u prosjeku mogu migrirati po godišnjoj stopi koja varira između 1 – 100 metara, dok se znatno brže pomjeraju oni barhani čije su dine manjih dimenzija.

201301071524298551-15634

Pripremili: Marko Čabarkapa, Ivan Mijanović

Literatura:
Petrović D., Manojlović P. (2003): Geomorfologija. Geografski fakultet Beograd.
Marković M., Pavlović R., Čupković T. (2003): Geomorfologija. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
www.britannica.com/science/barchan
www.worldatlas.com/articles/aeolian-landforms-what-is-a-barkhan-dune.html

SHARE
Previous articleHalit
Next articleManastir Podmaine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here