SHARE

Sveti StefanPrevlaka (tombolo) je sprud koji spaja kopno sa obližnjim ostrvom, a izrađen je od pjeskovitih i šljunkovitih nanosa. Nakon stvaranja prevlake koja povezuje kopno i obližnje ostrvo, samo ostrvo preobraća se u poluostrvo. Prevlaka nastaje na zavjetrinskoj strani ostrva, gdje se javlja intenzivna akumulacija pjeskovitog i šljunkovitog materijala. Na strani ostrva, koja je okrenuta prema pučini, dolazi do intenzivne erozije i otkidanja stjenovitog materijala, kojeg talasi transportuju ka obali. U zavjetrinskoj strani ostrva ovi talasi se sučeljavaju, što uzrokuje smanjenje njihove kinetičke energije i akumulaciju materijala koji sa sobom nose ovi talasi. Pjeskoviti i šljunkoviti materijal koji se ovdje akumulira, obrazuje podmorski sprud, koji vremenom sve više narasta i izranja iz mora, obrazujući tako prevlaku koja povezuje ostrvo sa kopnom.

Postoje 2 morfološka tipa prevlaka, proste i složene. Njihova osnovna razlika se ogleda u tome, da li postoji jedna ili više prevlaka koje povezuju ostrvo sa kopnom. Prosta tombola ima samo jednu prevlaku koja ih povezuje sa obalom, a primjer ovakvog tipa tombola je Sveti Stefan kod Budve. Složena tombola, za razliku od proste, ima dvije ili više prevlake koje je povezuju sa obalom, i u odnosu na njihov broj može biti dvojna i trojna prevlaka. Primjer trojne prevlake je Monte Arđentario na zapadnoj obali Italije.

Pripremili: Marko Čabarkapa, Ivan Mijanović

Literatura:
Petrović D., Manojlović P. (2003): Geomorfologija. Geografski fakultet Beograd.
Marković M., Pavlović R., Čupković T. (2003): Geomorfologija. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here