SHARE

Bazaltne stijene čine osnovni dio okeanske kore. Njihova boja varira od tamnosive do crne, a sastavljene su uglavnom od bazičnog plagioklasa i monokliničnih piroksena, dok se u nekim situacijama javlja i olivin, kao bitan sastojak bazaltnih stijena. Bazalti imaju školjkast prelom, tako da kao građevinski materijal nemaju neku vrijednost. Struktura bazaltnih stijena je porfirska, dok njihova tekstura varira u zavisnosti od sredine gdje se ove stijene izlivaju i stvrdnjavaju. Zbog toga im tekstura može biti: mandolasta, masivna i fluidna.

Basalt_137246294

Bazalt učestvuje u izgrađivanju ne samo najvećeg dijela Zemljine kore okeanskog tipa, već treba istaći, da bazaltne stijene učestvuju u izrađivanju i kontinentalnog i prelaznog ili riftogenog tipa kore. Iako je bazalt mnogo manje uobičajen na površini kontinenata, ovaj tip stijena se najčešće javlja na kopnu u vidu slivova i ploča, što je posledica izbijanja bazaltne lave tokom vulkanskih erupcija.

Bazaltne stijene se koriste u različite svrhe. Najčešće u: građevinarstvu, prilikom izrade drumskih i željezničkih saobraćajnica, za izradu podnih pločica, građevinskih furnira, spomenika i ostalih kamenih predmeta.

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologija. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
www.geology.com/rocks/basalt.shtml

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here