SHARE

Jezero Titikaka smješteno je u Andima i predstavlja drugo najveće jezero u Južnoj Americi. Njegovo ime na jeziku lokalnog stanovništva znači „olovna stijena“. Jezero se nalazi na 3 812 m nadmorske visine, i podjeljeno je između Perua (sjeveropzapadni dio) i Bolivije (jugozapadni dio). Titikaka jezero ima pravac pružanja sjeverozapad-jugoistok, pri čemu zahvata površinu od 8 300 km2. Dužina jezera iznosi 176 km, dok mu je prosječna širina 50 km (max. 75 km, min. 5 km). Najveća dubina je 280 m i nalazi se u sjeveroistočnom dijelu jezera. Titikaka je udaljen od Tihog okeana oko 250 km.

titikaka jezero

U prošlosti je jezero zahvatalo znatno veći prostor, o čemu svjedoče arheološka istraživanja, koja ukazuju da je obalska linija bila kod grada Tiahuanako, koji se danas nalazi udaljen od jezera oko 20 km. Reljef dna jezera Titikaka karakteriše se izdignutim ostrvima i djelovima dna koji se spuštaju do znatnih dubina. Južni dio jezera i zaliv na sjeverozapadu, su znatno plići od ostatka jezerskog basena.

Jezero se sastoji iz dva dijela, koje razdvaja dva poluostrva (Kopakabana na jugu i Huata na sjeveru). Jezero ima strmu i stjenovitu obala, i odlukuje se velikom razuđenašću. Titikaka ima veliki broj zaliva, poluostrva i rtova, a koeficijent razuđenosti obalske linije ima vrijednost 4. Jezeru se nalazi i 41 ostrvo od kojih su veća: Isla del Sol, Uros, Taguili i Amantani.

iss040e075453_lrg

Jezero Titikaka se hrani vodom koja potiče od padavina i pritoka, a vodu gubi svojom otokom (Desagvadero) i isparavanjem vode sa njegove površine. Padavine koje se izlučuju na površinu jezera i na prostor u njegovoj neposrednoj blizini, kreće se u prosjeku godišnje od 500 do 600 mm. Maksimum količina padavina se izluči u ljetnjim mjesecima (73 %), a minimum padavina se javlja u zimskim mjesecima (4,5 %). Padavine koje se izlučuju u ljetnjim mjesecima, svakodnevno se javljaju i to u vidu pljuskova. U hranjenju jezera vodom padavine učestvuju sa 39,6 %, a ostatak od 60,4 % donose rijeke koje teku sa okolnih planina.

Površina sliva sa kojeg se jezero Titikaka hrani vodom ima površinu od 58 000 km2, i izdužen je kao i jezero u pravcu sjeverozapad-jugoistok, a njegova dužina se kreće oko 400 km, dok mu je širina oko 215 km. U jezero se uliva oko 25 rijeka, a neke od njih su dugačke preko 300 km. Veće rijeke koje se ulivaju u jezero su: Rams, Koata, Ilave i Suhel. Najveća i vodom najbogatija od navedenih je rijeka Rams, i ima dužinu 320 km i prije nego što se ulije u jezero gradi manju deltu. Jedina rijeka koja ističe iz jezera Titikaka je rijeka Desaguadero, koja ističe u južnom dijelu jezera, a zatim teče prema jugoistoku.

lake-titicaca

Usled velikog isparavanja, voda u jezeru se odlikuje velikom koncentracijom mineralnih materija prisutnih u njoj. Koncetracija ovih mineralnih materija u vodi iznosi 893 mg/l. Analize su pokazale, da se u većim količinama u vodi javljaju: natrijum-hlorid, natrijum-sulfat, kalcijum-sulfat i magnezijum-sulfat. Boja vode u jezeru je svijetlozelena, dok je providnost jezerske vode osrednja. Nivo jezera Titikaka godišnje koleba u iznosu od 60 – 100 cm, maksimalni vodostaj javlja tokom februara i marta, a minimalni u avgustu i septembru. Srednja godišnja temperatura površinskog sloja jezerske vode kreće se oko 11° C. Tokom ljetnjih mjeseci jezerska voda se može zagrijati i do 16° C.

Jezero Titikaka ima bogatu i raznovrsnu floru i faunu. Najizrazitiji pripadnici riblje faune prisutne u jezeru su pastrmka i šaran. Jezero je i dom za veliki broj ptica, žaba, a na obali jezera su prisutni lisice i zamorci. Flora jezera je zastupljena sa 12 vrsta.

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Stanković S. (2006): Jezera sveta. Zavod za udžbenike, Beograd.
www.whc.unesco.org/en/tentativelists/5080/
www.newworldencyclopedia.org/entry/Lake_Titicaca
www.britannica.com/place/Lake-Titicaca
http://www.machupicchu.org/lake_titicaca.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here