SHARE

Uadi predstavljaju jaruge ili klance na Bliskom istoku ili na sjeveru Afrike, i suvi su tokom većeg dijela godine, a prižaju se u dužini od nekoliko desetina do nekoliko stotina ili hiljada kilometara, dok im širina može biti nekoliko desetina kilometara. Riječ uad znači „dolina“ ili „klanac“ na arapskom jeziku. Tokom većine godine, uadi su ili suvi ili imaju povremeno proticanje. Međutim, kada se jednom u nekoliko godina, u ovim oblastima izluče padavine u planinskom zaleđu pustinja, tada uadi obiluju vodom. Ova voda, ne prelazi veća rastojanja, već je suvi pijesak brzo upija, a iza ovih bujica zaostaje proluvijalni nanos. Duž uada, pružaju se terase koje pokazuju visinu na kojoj su se nekada nalazili. Ove grede su zaostale, kao posledica produbljivanja korita, u vrijeme visokih vodostaja na uadima.

The-Wadi

Duž kanala nekih uada, javlja se rijetka vegetacija. Stabla akacije rastu duž uada u pustinji Negev na jugu Izraela. U Libijskoj pustinji, javljaju se neke vrste trava, žbunja i nekoliko vrsta akacije. Uadi su i dom za neke sitnije životinje, kao što su neke vrste insekata i gmizavaca, kao i za neke manje sisare.

4

Pripremili: Marko Čabarkapa, Ivan Mijanović

Literatura:
Petrović D., Manojlović P. (2003): Geomorfologija. Geografski fakultet Beograd.
Marković M., Pavlović R., Čupković T. (2003): Geomorfologija. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
R.W. Mccoll (2005): Encyclopedia of WORLD GEOGRAPHY. Golson Books Ltd., Facts On File Inc., New York.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here