SHARE

Gornje jezero (Superior) je najveće slatkovodno jezero na svijetu prema površini koju zahvata. Pripada grupi Velikih jezera koja su smještena u Sjevernoj Americi. Gornje jezero se nalazi na granici između Kanade i SAD-a, a je smješteno na teritoriji pokrajine Ontario (Kandaa) na sjeveru, države Minesota (SAD) na zapadu, i država Vinskonsin i Mičigen (SAD) na jugu. U jezeru je akumulirano oko 10 % cjelokupne svježe vode na Zemlji. Zahvata površinu od 82 382 km2 i nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini od 183 m. Prosječna dubina vode Gornjeg jezera je 147 m, a maksimalna moguća dubina iznosi 405 m. Maksimalna dužina jezera iznosi 560 km, a maksimalna širina jezera se kreće oko 257 km. U jezeru je akumulirano 12 100 km3 vode. Obala jezera ima dužinu od 4 387 km (uključujući ostrva).

IMG_2853

Jezero se odlikuje čistom i hladnom vodom. Temperatura površinskih djelova Gornjeg jezera varira u zavisnosti od sezone. Drukčija je situacija na 200 m dubine, gdje je temperatura konstantna i iznosi 4o C. Površinski slojevi vode slabo reaguju na temperaturne promjene vazduha, tako da se temperatura površinske vode mijenja u rasponu od 0-13o C. Zbog niskih temperatura kojima se odlikuje jezero, u priobalnom pojasu se javlja led, koji se zadržava i do 140 dana u godini. Zbog svojih dimenzija, jezero je pogodno za stvaranje talasa. Vjetrovi koji na prostoru jezera duvaju, stvaraju talase i do 6 m visine, a zabilježeni su i talasi koji su bili i do 9 m visine. Najveći vodostaj u jezeru se javlja tokom oktobra i novembra, a najniži vodostaj je tokom marta i aprila.

Gornje jezero

Superior jezero vodom hrani više od 200 rijeka, od koji su najveće: Nipigon, Sent Luis, Pigeon, Pic, Bijela rijeka, Mičipikoten, Bois Brule i rijeka Kaministikuia. Mnoge rijeke koje se ulivaju u jezero, ističu iz manjih jezera ili kroz njih protiču. Jezero Superior se odvodnjava u jezeru Hjuron preko rijeke Sent Moris (102 km). Sent Moris rijeka je kratka, ali se odlikuje velikom količinom vode koju nosi (prosječni proticaj – 2.087 m3/s).

201208-w-best-lake-vacations-lake-superior

Jezero Superior ima strmu i na nekim djelovima razuđenu obalsku liniju. U tom pogledu, treba istaći poluostrvo Kivinoj, kao i veća ostrva Rojal, Ignejs i Mičipikton.

1200px-Lake_Superior_NASA

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Stanković S. (2006): Jezera sveta. Zavod za udžbenike, Beograd.
Todić D. (2005): Sjeverna Amerika. Univerzitet u Banja Luci.
www.lakesuperior.com
www.seagrant.umn.edu/superior/processes
www.michigan.gov/documents/deq/Lake_Superior_Climate_Change_Impacts_and_Adaptation_445176_7.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here