SHARE

Najveća manastirska crkva trikonhalnog oblika na Skadarskom jezeru je Bogorodica Krajinska, nedaleko od mjesta Ostros. Osnivanje manastira vezuje se za početak XI vijeka i zetskog kneza Vladimira, koji je tu, kako o tome obavještava pop Dukljanin, bio sahranjen poslije njegovog pogubljenja u Prespi. Stari manastir Krajinski u vrijeme Balšića se imenuje kao „Prečista Krajinska“.

precista-krajinska_0

Smatra se da je Balša III bio ktitor u obnovi ili proširenju starije crkve. Zanimljivo je da je u Prečistoj kasnije bilo i sjedište katoličkih arhiepiskopa. Od manastirskog kompleksa sa crkvom, očuvani su samo ostaci osnove neznatne visine, dok je jedino petospratna kula-zvonik sačuvana u etažnim gabaritima.

18561087

Crkva je dugačka 16,5 a široka 4,5 metara, u konhama 8 metara. Građena je od pritesanog kamena karakterističnog za primorsko graditeljstvo. Najbolje očuvana građevina u manastirskom sklopu je kula. Crkva je bila živopisana, o čemu svjedoče fragmenti fresaka nađeni u južnoj konhi i na soklu sjevernog zida oltarnog prostora. Pretpostavlja se da je manastir srušen u XVII vijeku u pohodima Sulejman paše Bušatlije, Skadarskog vezira.

Pripremila: Ana Mijanović

Literatura:
Šekularac B. (2011): Crna Gora u doba Balšića. Cetinje.
Zbornik radova sa skupa (2011): Balšići. Ivanova korita.
Istorija Crne Gore. Podgorica. 1967-1970.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here