SHARE

Mineral getit, je mineral koji se eksploatiše uglavnom zbog velikog sadržaja gvožđa. Ovaj mineral je dobio ime po njemačkom dramaturgu i piscu Johanu Volfgangu fon Geteu. Getit pripada grupi oksida, i ima priključenu hidroksilnu grupu (molekul koji sadrži jedan atom kiseonika i jedan atom vodonika). Boja kristala koji se javalju u sastavu getita je braonkasto-crna, a imaju rombičan sistem simetrije ili čak igličast. Međutim, češće se getit javlja u obliku bubrežastih masa, pizolitne mase, oolitske mase, stubaste mase ili stalaktitske mase. Getit je dobro poznat od davnih vremena, a koristio se kao pigment (oker). Pri normalnim temperaturama, gegit nije magnetičan. Međutim, ako se zagrije, on postaje magnetičan.

DSC_2027

Fizičke karakteristike
Tvrdoća 5 – 5,5
Gustina 3,3 – 4,3  prosjek = 3,8
Boja braonkasto-crna, crvenkasta, žućkasta
Sjajnost dijamantska-metalična do mat
Ogreb braonkasto-žut
Hemijski sastav FeO(OH)
Prelom neravan
Cijepanje savršena

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Blago zemlje. Rijetka kolekcija minerala, dragog i poludragog kamenja.
www.geologypage.com/2014/04/goethite.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here