SHARE

Sumpor (samorodni) se često nalazi u prirodi, koji na sobnoj temperaturi predstavlja žutu čvrsta supstanca. Kristališe se rombično, krt je i male tvrdoće. On se najčešće javlja u vidu skrama, prevlaka i zemljanih masa. Obzirom da se ne rastvara u vodi, sumpor formira veliki broj jedinjenja. Sumpor reaguje i formira jedinjenja sa svim elementima, ali izuzetak čine zlato, jod, iridijum, azot, platina i drugi. Poznato je, da sumpor učestvuje u sastavu 1.000 minerala, kao njihov sastavni dio.

sumpor

Sumpor je toliko rasprostranjen, da se javlja u cijelom svemiru, ali se na Zemljinoj površini rijetko nalazi u čistom obliku. Kao element, sumpor učestvuje u izgrađivanju minerala iz grupe sulfata i sulfida, i javlja se u vodi u obliku jona, ali učestvuje i u velikom broju gasova koji su prisutni u atmosferi i zemljinoj kori. On je bitan element u svim živim bićima, tako da se nalazi u svim fosilnim gorivima. Sumpor nastaje u vulkanima, oko solfatara i termalnih izvora, mada može nastati i organogeno.,

Sumpor se koristi za pravljenje sumporne kisjeline, vještačkog đubriva, deterdženata, pesticida, insekticida, herbicida, baruta, zatim, pri proizvodnji papira, u prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji, i mnogim drugim svrhama i namjenama.

Deset najvećih svjetski proizvođači sumpora su: Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusija, Kanada, Njemačka, Japan, Saudijska Arabija, Indija, Kazahstan i Iran.

Fizičke karakteristike
Tvrdoća 1,5 – 2,5
Gustina 2,0 – 2,1
Boja žuta
Sjajnost kristali su smolati do masni
Hemijska oznaka S

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
Wilson R. (2011): Minerals and rocks.
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologijam. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
http://geology.com/minerals/sulfur.shtml

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here