SHARE

Mermer je metamorfna stijena koje se stvara kada se krečnjak ili dolomit podvrgnu toploti i pritisku metamorfizma. Sastoji se uglavnom od minerala kalcita (CaCO3), ali sadrži i druge minerale, kao što su minerali gline, liskuni, kvarc, pirit, oksidi gvožđa i grafit. Mermeri najčešće nastaju na konvergentnim granicama tektonskih ploča, gdje su veliki djelovi zemljine kore izloženi regionalnom metamorfizmu. Nasuprot ovome, neki mermeri nastaju usled kontaktnog metamorfizma, kada vruća magma zagrijava okolni krečnjak i dolomit. Prije djelovanja procesa metamorfizma, kalcit se u krečnjaku nalazi u fosilnom obliku. Tokom metamorfizma, ovaj kalcit se rekristališe i mijenja teksturu stijene. U početnim fazama transformacije krečnjak-mermer, kristali kalcita su vrlo mali. Kako metamorfizam napreduje, kristali postaju sve veći i bivaju prepoznatljivi kao isprepleteni kristali kalcita. Naredna kristalizacija čini izvorne fosile i strukturni krečnjak nejasnim. Ponovna kristalizacija je ono što obilježava razdvajanje krečnjaka i mermera. Mermer koji je izložen niskom nivou metamorfizma, imaće vrlo male kristale kalcita. Kristali postaju veći kako nivo metamorfizma raste. Mermer se javlja u velikim depozitima koji mogu biti stotine metara debeli i geografski rasprostranjeni.

DSC_2022

Mermer je obično svijetle boje. Kada je formiran od krečnjaka sa vrlo malo nečistoća, biće bijele boje, dok onaj koji sadrži nečistoće, kao što su minerali gline, oksidi gvožđa ili bitumenski materijal, može biti plav, siv, roz, žut ili crn. On se može koristiti u različite svrhe i različite namjene. Mermer se često koristi kao građevinski materijal, u hemijskoj i farmaceutskoj industriji, za izradu skulptura i ukrasnih predmeta, u poljoprivredi i stočarstvu. Koristi se i za proizvodnju boja, kreča, kita, plastike, maltera, papira i drugih industrijskih proizvoda.

Pripremili: Ivan Mijanović, Mladen Nikčević

Literatura:
Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (1996): Primenjena geologijam. Univerzitet u Beogradu, Beograd.
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
www.geology.com/rocks/marble.shtml

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here