Kraške uvale

3763
0
SHARE

Uvale predstavljaju oblike u kraškom reljefu. One su zatvorene i dublje depresije, koje su dugačke od 500 do 1 000 m, širinama od 200 do 300, pa i više metara, a dubinama nekoliko desetina metara. Dno vrtača je prekriveno vrtačama ili se na njihovom dnu pojavljuje debeli pokrivač od gline ili rastresitog materijala. Vrtače nastaju kao posljedica srastanja više blizanačkih vrtača u jedinstvenu cjelinu, i one predstavljaju prelazni tip između vrtača i kraških polja.

Prema genetskoj klasifikaciji izdvajaju dva tipa uvala: kraške i poligenetske. Kraške nastaju jedino djelovanjem kraške erozije, srastanjem blizanačkih vrtača u jedinstvenu depresiju, a ovo srastanje vrši se na 2 međusobno različita načina: snižavanjem prečaga između vrtača rastvaračkim djelovanje vode i srastanjem i proširivanjem debelog rastresitog pokrivača na dnu blizanačkih vrtača. Poligenetske uvale postaju djelovanje kraške i fluvijalne erozije, a javljaju se po dnu fosilnih riječnih dolina, ali i u slijepim dolinama.

Uvale su češće suve, ali kada su uvale sa ravnim dnom koji je sačinjen od nanosa, vrlo često se javljaju stalni ili periodični vodeni tokovi na površini terena, koji izviru na jednom strani uvale, a poniru na drugoj strani.
Uvale se javljaju na prostoru Crne Gore u području Budoša kod Nikšića, kao i u Njeguškom polju.

Pripremili: Marko Čabarkapa, Ivan Mijanović

Literatura:
Petrović D., Manojlović P. (2003): Geomorfologija. Geografski fakultet Beograd.
Cvijić J. (1996): Geomorfologija II. SANU. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here