SHARE

Dijamant je mineral koji se u prirodi rijetko nalazi i predstavlja najtvrđu prirodnu supstancu. Kristališe teseralno, često u lijepim oblicima. Formiranje prirodnog dijamanta zahtijeva vrlo specifične uslove. Prisustvo ugljenika, koji kristališe pod visokim pritiskom, u rasponu otprilike između 4.5 i 6 GPa i uz relativno nisku temperaturu, između približno 900 i 1300 °C. Hemijski je otporan i ima najveću toplotnu provodljivost od svih prirodnih materijala. Najčešće se javlja kao magmatski mineral, i pri površinskom raspadanju je veoma stabilan i nalazi se u nanosima.

dijamant-zonadiamonds-com

Dijamant nalazi primjenu kao drago kamenje, ali zbog svojih osobina se koristi i za izradu kruna za bušenje. On takođe nalazi primjenu i u izradi: dijamantskih prozora, dijamantskih zvučnih kupola, hladnjaka, djelova otpornih na habanje i dr.

Najveći svetski proizvođači minerala dijamanta su: Rusija, Bocvana, DR Kongo, Australija, Kanada, Zimbabve, Angola, JAR, Namibija i Sijera Leone.

Fizičke karakteristike
Tvrdoća 10
Gustina 3,5-3,53 prosjek = 3,51
Boja bezbojna, bijela, siva, crna, plava
Sjajnost najveći nivo sjaja za nemetalni mineral
Hemijski sastav C
Prelom prelomi razvijeni u krte materijale, karakteriše se blago zakrivljena površina
Cijepanje savršena po oktaedru

Pripremio: Ivan Mijanović

Literatura:
Jovanović V., Srećković D. – Batoćanin (2006): Osnovi geologije. Zavod za udžbenike, Beograd.
www.geology.com/minerals/diamond.shtml
www.geologypage.com/2014/09/diamond.html
Wilson R. (2011): Minerals and rocks.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here